ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації 2018

 

1. Психолого-педагогічний супровід предметно-мовного інтегрованого навчання /О.А. Берегова, Т.О. Афанасьєва/ Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ у 2018/2019 навчальному році. Методичні рекомендації Електронний аналог друкованого видання (електронна книга) ЧАСТИНА ІІ. Навчально-методичне забезпечення ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Запоріжжя.

2. Психолого-педагогічні засади формування готовності педагогічних працівників до професійної сертифікації / Т.О. Афанасьева,  Ю.М. Чемодурова, О.М. Байєр, О.А. Берегова // ScienceRise: PedagogicalEducation. - №10(18), 2017. - С.48-51. (Фахове, міжнародне видання).

3. Технология тьюторского сопровождения профессионального развития педагогического работника / О.А. Берегова, Т.О. Афанасьєва/ ПЕДАГОГИКАЛЬЩ 1ЗДЕН1С ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК. Акпараттык Fылыми-эдістемелік журналы/ Информационный научно-методический журнал Арнайы басылым № 2 (28) мамыр/май 2018. – С. 74-78. (міжнародне видання)

4. Технологія психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагога в процесі модернізації освіти // Т.О. Афанасьева,  Ю.М. Чемодурова, О.М. Байєр, О.А. Берегова // Монографія «Розвиток філологічних наук в країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття» (м. Рига, Латвія). (Міжнародне видання)

Публікації 2017

 

1. Психолого-педагогічні засади формування готовності педагогічних працівників до професійної сертифікації / Т.О. Афанасьєва, Ю.М. Чемодурова, Ю.М. Байєр, О.А. Берегова /  «ScienceRise». Pedagogical Education – 2017. – № 10 (18). Режим доступу:  http://journals.uran.ua/sr_edu/issue/view/6792

2. Берегова О.А. Міжнародний досвід професійного розвитку педагогічних працівників / О.А. Берегова. Молодий вчений. – 2017. – №10(50). Режим доступу:  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8.1/13.pdf

3. Афанасьева Т.О. Тьюторський супровід в системі післядипломної педагогічної освіти простору // Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР, випуск 2 (28) / 2017) // режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHZUxHMEVCc240dTg/view

4. Чемодурова Ю.М. Розвиток психологічної компетентності педагогів // Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР, випуск 2 (28) / 2017) // [режим доступу: drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHbi1SOWRSNnFWR2M/view

Публікації 2016

1. Байєр О. М.,  Сизоненко Г.М. Соціально-емоційний розвиток дитини раннього віку у виховному просторі будинку дитини // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя Випуск №1(23) / 2016. – Режим доступу до журн. http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.htm

2. Байєр О.М. Застосовуємо інтерактивні методи навчання педагогів // Практика управління дошкільним закладом №7 (67) липень 2016. Щомісячний спеціалізований журнал. Видається за інформаційної підтримки МОН України. ТОВ «МЦФЕР-Україна» 2016. – С. 44-50.

3. Байєр О.М. Соціо-ігрові прийоми формування соціальної компетентності дошкільників за освітньою лінією «Дитина в дошкільні роки». // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році (дошкільна освіта): метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. О.М. Байєр,  Л.В. Батліна, Л.М. Михайлова. – Частина ІІІ. Дошкільна освіта.  – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – С. 76-88.

4. Каракатсаніс Т.В. Основні напрями підвищення якості професійної та післядипломної педагогічної освіти в Європейському Союзі Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: зб. тез за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–25 квітня 2016 р.). – Вип.1(23). – Запоріжжя : КЗ “ЗОІППО” ЗОР, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHT0hiU3AzMGJmMjg/view

5. Каракатсаніс Т.В. Сучасні методи розвитку аналітичних креативних умінь педагогів у країнах Європейського Союзу Шляхи підвищення якості навчання англійської мови: зб. тез за матеріалами Міжрегіональної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Харків, 25 травня 2016 р.). – Харків: КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти", 2016. – С. 9 – 12. 

6. Каракатсаніс Т.В. Виртуальная креативная образовательная среда в профессиональной подготовке педагогов в странах Европейского союза«Педагогикалық ізденіс»: информационный научно-методический журнал / редкол.: А.Ж. Мурзалинова (голов. ред.) [та ін.]. –Петропавловск, Казахстан, 2016. – Вип. 2 (29) С.86 – 91.

7. Каракатсаніс Т.В. Types of teachers’ professional development in the European Union Actual questions and problems of development of social sciences: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference (Kielce, Poland, June 28-30, 2016). Kielce: Holy Cross University, 2016. – Р. 133 – 136.

8. Каракатсаніс Т.В. Комплексні методи розвитку креативності учнів загальноосвітніх шкіл на уроках іноземної мови. Навчально-методичні рекомендації для вчителів іноземної мови Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х  ч.  /  упоряд.  В. Я. Ястребова,  Т. Г. Вєрозубова. –  Частина ІІ. Навчально-методичне  забезпечення  загальної  середньої  освіти. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – С. 42 – 50.

9. Каракатсаніс Т.В. Сучасні можливості неформального дистанційного навчання (в контексті Року англійської мови в Україні) Веб-презентація в рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: КЗ “ЗОІППО” ЗОР

10. Чемодурова Ю.М. Розвиток саморозуміння як умова попередження професійних деформацій педагога / Ю.М. Чемодурова // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 березня 2016 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 165 с. – С. 126-128.

11. Чемодурова Ю.М. Розвиток конфліктологічної компетентності суб’єктів освітнього простору / Ю.М. Чемодурова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 року) - [Електронний ресурс] - [режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B4K0hkaeW3PvR25PSmZNOG1INk0/view].