СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ


Берегова

Ольга Андріївна

завідувач Лабораторії, 

доцент кафедри філософіїї та суспільно-гуманітарних 

дисциплін

Афанасьєва

Тетяна Олександрівна

головний науковий співробітник 

Лабораторії, 

к. психол. наук, 

завідувач кафедри менеджменту освіти та психології

 

 

 

Задорожкіна

Яна Сергіївна

науковий співробітник Лабораторії, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті,

начальник навчального відділу